fagdagen

Fagdagen 2019

Fagdagen 2019 hadde som tema karrierevalg for nordiskstudentene. 

Det var spennende og inspirerende å høre så mange ulike jobberfaringer som har norskfaget som utgangspunkt. Vi lærte mye om de forskjellige retningene man kan gå i og om betydning av norskfaget i vårt samfunn. 
Foredragsholderne ga også veldig gode råd til våre studenter: vær engasjert, åpen og nysgjerrig, og grip sjansen!

© Alle bilder tatt av Sara Buffetti.