øvrige arrangementer

Engasjer deg!-dagen 2020

Engasjer deg! dagen arrangeres av UiA Karriere i samarbeid med linjeforeningene og studentaktivitene på campus.
Studentene fikk mulighet til å bli bedre kjent med Yggdrasil og Litt av tiden, hvem vi er, hva vi gjør for nordiskstudentene og våre planer for framtiden!

Anne, Sara og Lina Maria på stand.