øvrige arrangementer

Verdensdag for psykisk helse 2020

10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse.
Årets tema er “Gi tid”: en oppfordring til oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen 💚

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (2018) viser at flere og flere studenter ved UiA føler seg utenfor. 1 av 4 av oss studenter oppgir å ha vedvarende store psykiske plager i hverdagen. Mellom 1 av 3 og 1 av 4 oss sier at de ofte kjenner på følelsen av å være utenfor, isolert eller ensom. 1 av 5 sier de har drevet med selvskading, og samme tall sier de har hatt reelle selvmordstanker.

Vi var på stand i Vrimle og ga vår tid til å informere om de mulighetene som linjeforeningen Yggdrasil tilbyr for et bedre studentmiljø, eller bare slå en prat!

Ingebjørg og Eline på plass på stand.