øvrige arrangementer

Beforeigners: Ei språkhistorisk reise

Yggdrasil arrangerte ein lærerik og spanande kveld om norrønt med særleg fokus på språket i HBO-serien Beforeigners.

Den norskproduserte serien som også vert kalla “Framvandrarane” vart lansert på HBO Nordic hausten 2019. Den har hausta gode kritikkar, og fått merksemd verda rundt.
Men det er nokre ting me i Yggdrasil lurar på… Kor truverdig er språket i serien? Kan ein lage ‘nye’ og moderne norrøne ord? Snakkar vi eigentleg annleis enn 1800-talsmenneske?
Foredrag frå professor i nordisk språkvitskap og runegranskar Michael Schulte og fyrsteamanuensis i norsk Magnhild Selås ved Institutt for nordisk og mediefag på UiA.

Vér gleðjumsk og hlǫkkum til þessa æstiliga kvǫlds!

øvrige arrangementer

Fellesmøte med HumPed linjeforeningene

Yggdrasil er linjeforeningen som er åpen for studentene i Nordisk språk og litteratur og Litteratur, film og teater (LFT) ved UiA. I løpet av linjeforeningens første år fant vi ut at å samarbeide med andre linjeforeningene er utrolig viktig for å skape en mer inkluderende studentmiljø på tvers av studie.

I november 2019 ble arrangert et fellesmøte der alle linjeforeningene på Fakultet for humaniora og pedagogikk ble invitert. Et tverrfaglig samarbeid ble vedtatt på møtet med spennende planer for framtiden både faglig, sosialt og karrieremessig!

Fellesmøte med Yggdrasil, Linguistica, Clio og Philosophia
øvrige arrangementer

Verdensdag for psykisk helse 2020

10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse.
Årets tema er “Gi tid”: en oppfordring til oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen 💚

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (2018) viser at flere og flere studenter ved UiA føler seg utenfor. 1 av 4 av oss studenter oppgir å ha vedvarende store psykiske plager i hverdagen. Mellom 1 av 3 og 1 av 4 oss sier at de ofte kjenner på følelsen av å være utenfor, isolert eller ensom. 1 av 5 sier de har drevet med selvskading, og samme tall sier de har hatt reelle selvmordstanker.

Vi var på stand i Vrimle og ga vår tid til å informere om de mulighetene som linjeforeningen Yggdrasil tilbyr for et bedre studentmiljø, eller bare slå en prat!

Ingebjørg og Eline på plass på stand.
øvrige arrangementer

Engasjer deg!-dagen 2020

Engasjer deg! dagen arrangeres av UiA Karriere i samarbeid med linjeforeningene og studentaktivitene på campus.
Studentene fikk mulighet til å bli bedre kjent med Yggdrasil og Litt av tiden, hvem vi er, hva vi gjør for nordiskstudentene og våre planer for framtiden!

Anne, Sara og Lina Maria på stand.