Innlegg

presentasjon

Lina Maria

Rolle i styret: Redaktør for litteraturbloggen Litt av Tiden.

Kva studerer du? Litteratur, film og teater, siste året bachelor.

Kva er det beste ved å vera student ved UiA? Kaffebaren.

Kva er det beste ved å studera det du gjer? Får lese masse, og ikkje minst, mykje forskjellig.

Kan du nemna ei av dine favorittbøker? Catch-22.

Kvifor likar du denne så godt? Han er rett og slett veldig morosam.

Uncategorized

Sara

Rolle i styret: Kommunikasjons- og IT-ansvarleg.

Kva studerer du? Master i nordisk språk og litteratur.

Kva er det beste ved å vera student ved UiA? Studentmiljøet ved universitetet er veldig inkluderande, og det finst mange moglegheiter for å engasjere seg.

Kva er det beste ved å studera det du gjer? Språk og litteratur er eit stort fagområde, det dekkjer mange ulike greiner frå studium av runer og manuskript til dei nyaste tendensar innan multimodalitet og sosialsemiotikk. Det finst litt av kvart for alle.

Kan du nemna ei av dine favorittbøker? «Homo Falsus. Eller det perfekte mord.» av Jan Kjærstad. Eg skrev bacheloroppgåva min om han.

Kvifor likar du denne så godt? Romanen er veldig spennande, sjølv om nokon gonger er det utfordrande å henge med i. Det er nettopp kva jeg liker mest om boka og Kjærstad forfattarskap. Ein må jobbe litt ekstra for å finne ut korleis karakterane og hendingane heng saman.

Uncategorized

Ingebjørg

Rolle i styret: Fagansvarleg.

Kva studerer du? Eg går bachelor i nordisk språk og litteratur.

Kva er det beste ved å vere student ved UiA? Det beste ved å vere student her er engasjementet til lærarane. Det er kvaliteten og korleis dei verkeleg brenn for sine fag som motiverer meg mest. Det er gode faglege opplegg. Sjølve universitetet er akkurat passe stort til å greie å bli ordentleg kjend med campus.

Kva er det beste med å studere det du gjer? Det beste med å gå nordisk er at ein lærer om mangfaldet av språklege varieteter i Noreg. Opphavet til kvifor me snakkar som me gjer. Det er utan tvil talemålsskilnadar- og utvikling som interesserer meg mest.

Kan du nemne ei av dine favorittbøker? Vinbyggje som eg er, må eg halde ein knapp på Fuglane av Tarjei Vesaas. Rugdetrekk blir aldri det same.

Kvifor liker du denne så godt? Den tek for seg så mykje, men sjarmen ved det enkle livet og korleis vi kan lære av alle type menneske er noko av det beste. Korleis naturen blir skildra og korleis folk lèt seg påverke av (og påverkar) den er også noko av det finaste ved den syns eg.


presentasjon

Anne

Rolle i styret: Nestleiar og økonomisk ansvarleg

Kva studerer du? Eg tek master i nordisk språk og litteratur

Kva er det beste ved å vera student ved UiA? UiA har mange flinke forelesarar, dei er gode til å engasjere og er kreative i tilnærmingar i dei forskjellige faga

Kva er det beste ved å studera det du gjer? Det beste er at eg får ein djupare kunnskap om noko eg verkeleg interesserer meg for.

Kan du nemna ei av dine favorittbøker? Eg synst Helga Flatlands Bli hvis du kan trilogi er heilt spesiell.

Kvifor likar du denne så godt? Eg synest denne er så spesiell på grunn av måten den taklar dei vanskelege følelsane rundt sorg på, men også den fantastiske bruken av språk der ho vekslar mellom bokmål og nynorsk ettersom kva for ein karakter som er perspektivkarakteren det kapittelet.

presentasjon

Eline

Rolle i styret: Leiar.

Kva studerer du? Master i nordisk språk og litteratur.

Kva er det beste ved å vera student ved UiA? Universitetet har akkurat passe storleik, det er stort nok til å ha variasjon, men lite nok til at kvar enkelt ikkje forsvinn heilt i studentmengda. Då får ein betre kontakt med professorane, og dermed betre tilgang til deira store faglege kunnskap.

Kva er det beste ved å studera det du gjer? Eg får lesa mykje. Gjerne noko eg aldri ville lest åleine. Dette gjer at eg får utvida min litterære horisont, noko som gjer meg stor glede i kvardagen min.

Kan du nemna ei av dine favorittbøker? Det er ei av bøkene me hadde på pensum her ved UiA, Trekways of the Wind av Nils-Aslak Valkeapää.

Kvifor likar du denne så godt? Denne boka opna auga mine for kor flott ei multimodal bok kunne vera. Valkeapää er ein multikunstnar som gjorde opplevinga av poesi, illustrasjon og musikk til noko heilt nytt og vakkert.

fadderuka

Fadderuka 2019

I august kommer det mange nye nordiskstudenter til UiA.
Vi i linjeforeningen er i samarbeid med andre linjeforeninger ved Fakultet for humaniora og pedagogikk og fadderstyret for å skape tidenes beste fadderuke!

Studiestartfestivalen 12-13 august 2019
Under studiestartfestivalen var Yggdrasil til stede på stand på festivalområdet for å ta i mot både nye og gamle studenter. Dag 2 var vi med på “Bli med” rebusløp arrangert av Fadderstyret.

Geek-night 15. august 2019
Sammen med Linguistica og Sopía arrangerte Yggrdrasil en spillkveld på Alibiet. En koselig kveld med brettspill og pizza var anledningen for å bli kjent med nye folk ved å knuse dem i Trivial Pursuit!

© Bilder tatt av Sara Buffetti og Eline Øverbø Roaldsøy.

bokbyttedag

Bokbyttedag 2019

I mars arrangerte vi bokbyttedag sammen med Linguistica (Linjeforening for fremmedspråk og oversettelse).

Studentene hadde mulighet til å levere bøkene de ikke lenger ønsker å ha og bytte med nye (brukte) bøker. En miljøvennlig måte å bli kvitt med pensumlitteratur, samt finne nye stoff å lese!

fagdagen

Fagdagen 2019

Fagdagen 2019 hadde som tema karrierevalg for nordiskstudentene. 

Det var spennende og inspirerende å høre så mange ulike jobberfaringer som har norskfaget som utgangspunkt. Vi lærte mye om de forskjellige retningene man kan gå i og om betydning av norskfaget i vårt samfunn. 
Foredragsholderne ga også veldig gode råd til våre studenter: vær engasjert, åpen og nysgjerrig, og grip sjansen!

© Alle bilder tatt av Sara Buffetti.